een bouwproces met bkpunt

Samen dus. Met elkaar en onze opdrachtgevers. Dat is hoe wij werken.

Je komt bij ons met een droom. Je hebt een stuk grond op het oog voor een nieuwe woning. Je wil een oude fabriek omtoveren tot een nieuwe functie. Wij luisteren naar jouw verhaal.
Wat je van ons nodig hebt is een oplossing waarin onze ruimtelijke kwaliteiten en inzichten gecombineerd kunnen worden met jouw wensen en eisen.

 

Dat is wat wij doen: wij maken dromen realiseerbaar.

 

Vanuit jouw verhaal begint ons proces. Wij vertalen jouw ideeën in een helder concept. Gestart wordt met een analyse om de wensen, eisen en problemen in een helder schema te vangen. In deze analyse worden ook randvoorwaarden opgesteld: met welke regels hebben we te maken? Hoe passen we die toe? Welke specifieke dingen gaan we in dit traject tegenkomen?

De analyse vormt de basis voor het ontwerp en kan in het verdere proces steeds gebruikt worden om naar terug te grijpen.

Om uiteindelijk in het geformuleerde concept rond te kunnen lopen volgt een lange weg. Wij doorlopen samen met een opdrachtgever deze volledige weg. We spelen een verbindende schakel tussen alle betrokken partijen en instanties, de belangen van de opdrachtgever en een optimaal ontwerpresultaat altijd behartigend. Tot de voltooiing van het project blijven we betrokken. Hierdoor sluit het eindresultaat zo optimaal mogelijk aan bij het ontwerp.

De weg naar realisatie kan een complex traject lijken met veel betrokken instanties, met veel regels, wensen en problemen. Maar juist de centrale schakel zijn in al deze complexiteit en het zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op blijven staan is onze kracht.

We hebben gemerkt dat alle opgaves vragen om een iets andere aanpak. Bij de ene opgave is de regelgeving en de inzichten daarin van veel belang. Bij een andere opgave kan het budget bepalend zijn voor de keuzes die er gemaakt moeten en kunnen worden. Door in een vroeg stadium al zicht te krijgen op de belangrijkste bepalende factoren kunnen we het proces voor elke opdracht optimaal uitzetten en begeleiden.

Omdat wij vaak opdrachten uitvoeren die groot van schaal zijn werken wij samen met andere partijen en adviseurs. Hierdoor kunnen wij ons richten op de dingen waar we goed in zijn!

 

Het visualiseren van elke stap zorgt ervoor dat de droom gaat leven nog voor er gebouwd wordt. Wij maken onze visualisaties met eigen mensen, hierdoor kunnen wij onze ideeën steeds snel en helder vertalen. Op dit moment maken wij ook gebruik van VR impressies. Door onze 3d modellen via een VR bril te bekijken kun je rondlopen in je ruimte en dus voelen hoe een nieuw ontwerp gaat zijn! 

Door je muis ingedrukt te houden en te bewegen over het bovenstaande scherm kan je door het model heen navigeren. Door op een van de pijltjes te klikken ga je naar een andere ruimte.